Skip to main content

Table 3 HLA profiles

From: A molecular scheme for improved characterization of human embryonic stem cell lines

Locus   HLA-A HLA-B HLA-C DRB1 DRB3 DRB5 DQB1
BG01 Allele code 02XX, 03XX 35XX, 49XX 04XX, 07XX 03VEW, 04DAZ 01ANEX   02XX, 03XX
  Serological equivalent A2, A3 B35, B49 Cw4, Cw7 DR3, DR4 DR52   DQ2, DQ3
BG01V Allele code 02XX, 03XX 35XX, 49XX 04XX, 07XX 03VEW, 04DAZ 01ANEX   02XX, 03XX
  Serological equivalent A2, A3 B35, B49 Cw4, Cw7 DR3, DR4 DR52   DQ2, DQ3
BG02 Allele code 24AZMA, 68AZMC 3511, 35MWA 03XX, 04XX 15ANVF, 1602   01KBE 03NX, 0601
  Serological equivalent A24, A68 B35, B35 Cw3, Cw4 DR15, DR16   DR51 DQ3, DQ6
BG03 Allele code 24AZMA, 68AZMC 44AZZX, 44AZNT 05XX 04ANUK, 04JRG    03XX
  Serological equivalent A24, A68 B44, B44 Cw5 DR4, DR4    DQ3
I6 Allele code 01ADJA, 26TJW 38AF, 44AZKJ 04XX, 12XX 04BK, 07YRE    02XX, 03XX
  Serological equivalent A1, A26 B38, B44 Cw4, none DR4, DR7    DQ2, DQ3
I4 Allele code 03ANPZ, 24BCKM 3502, 38AF 04XX, 12XX 13ANYX, 13AMGH 01ANUB   06XX
  Serological equivalent A3, A24 B35, B38 Cw4, none DR13, DR13 DR52   DQ6
H1 Allele code 02BBNK, 03ANPZ 08ARGR, 35ASKY 04XX, 07XX 01AMFN, 03VEW 01ANEX   02XX, 05XX
  Serological equivalent A2, A3 B8, B35 Cw4, Cw7 DR1, DR3 DR52   DQ2, DQ5
H7 Allele code 02BABR, 25AC 18AZYW, 35AZZE 04XX, 12XX 07SAF, 11BBBW 02ARZT   02XX, 03XX
  Serological equivalent A2, A25 B18, B35 Cw4, none DR7, DR11 DR52   DQ2, DQ3
H9 Allele code 02AZKW, 03ARDP 35JXF, 44AZZW 04XX, 07XX 15BCFX, 1601   01AUMM 05XX, 06XX
  Serological equivalent A2, A3 B35, B44 Cw4, Cw7 D15, D16   DR51 DQ5, DQ6
hES-2 Allele code 0203, 02BBFJ 46AB, 48AC 01XX, 08XX 04ASVM,15AUAM   01REZ 04XX, 06XX
  Serological equivalent A2, A2 B46, B48 Cw1, Cw8 DR4, DR15   DR51 DQ4, DQ6
hES-3 Allele code 11ZPJ, 33DWH 40ADGG, 55GEJ 01XX, 07XX 12ARRT, 12ATDH 01AUPH   06XX
  Serological equivalent A11, A33 B60, B55 Cw1, Cw7 DR12, DR12 DR52   DQ6
SA01 Allele code 01ADVC, 02AZUK 07AZMH, 35RYF 04XX, 07XX 13ASTS, 15UVF 02UPA 01REZ 06XX
  Serological equivalent A1, A2 B7, B35 Cw4, Cw7 DR13, DR15 DR52 DR51 DQ6
SA02 Allele code 01ADVC, 23ARDZ 07AZHW, 51AZJX 07XX, 15XX 14ASYK, 14AMRN 02AJHF   05XX
  Serological equivalent A1, A23 B7, B51 Cw7, none DR14, DR14 DR52   DQ5
SA02.5 Allele code 01ADVC, 23ARDZ 07AZHW, 51AZJX 07XX, 15XX 14ASYK, 14AMRN 02AJHF   05XX
  Serological equivalent A1, A23 B7, B51 Cw7, none DR14, DR14 DR52   DQ5
Relicell hES1 Allele code 01WUS, 02BCKD 5601, 35ASKY 01XX, 04XX 01AMFN, 01CRM    05XX
  Serological equivalent A1, A2 B56, B35 Cw1, Cw4 DR1, DR1    DQ5
HUES7 Allele code 02BBNK, 03ANPZ 35CU, 51ASMM 04XX, 14XX 04YEP, 15AK   01XTV 03XX, 06XX
  Serological equivalent A2, A3 B35, B51 Cw4, none DR4, DR15   DR51 DQ3, DQ6
NTERA-2 Allele code 01ADJA 08AZMJ 07XX 03ASDU 01ASFC   02XX
  Serological equivalent A1 B8 Cw7 DR3 DR52   DQ2