Skip to main content

Table 4 GenBank accession numbers for the DNA sequences used in this study.

From: A remarkable diversity of bone-eating worms (Osedax; Siboglinidae; Annelida)

Taxa COI 16S 18S 28S H3
O. rubiplumus EU223307--08, EU223298--99, DQ996618, 20 FJ347656 FJ347681 FJ347671 FJ347704
O. frankpressi AY586495, EU223314, DQ996621, FJ347605--07 FJ347658 FJ347682 FJ347674 FJ347705
O. mucofloris AY827562-568   AY941263   
O. japonicus AB259569     
O. roseus EU164760--61, EU032469--70, FJ347607-08 FJ347657 FJ347683 FJ347670 FJ347709
O. spiral DQ996622--24, FJ347636--38 FJ347647 FJ347693 FJ347676 FJ347703
O. yellow-collar DQ996629, 32--33, EU223332--33, EU223335 FJ347660 FJ347689 FJ347672 FJ347706
O. orange-collar EU223340--41, EU223354, FJ347627-29 FJ347661 FJ347690 FJ347673 FJ347707
O. nude-palp-A EU223356--58, FJ347622--24 FJ347653 FJ347687 FJ347662 FJ347702
O. nude-palp-B EU236218 FJ347652 FJ347686 FJ347665 FJ347701
O. nude-palp-C EU267675--76, J347625--26 FJ347650 FJ347688 FJ347666 FJ347710
O. nude-palp-D FJ347630--31 FJ347649 FJ347691 FJ347667 FJ347708
O. nude-palp-E FJ347632--35 FJ347648 FJ347692 FJ347664 FJ347700
O. nude-palp-F FJ347643 FJ347651 FJ347695 FJ347663 FJ347699
O. white-collar FJ347610--15 FJ347659 FJ347684 FJ347675 FJ347712
O. yellow-patch FJ347616--21 FJ347654 FJ347685 FJ347668 FJ347698
O. green-palp FJ347639--42 FJ347655 FJ347694 FJ347669 FJ347711
S. brattstromi FJ347645 FJ347680 FJ347677 FJ347697 FJ347645